Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

 
Banner MAF

 

Familie Paas

Sinds 2011 werken wij, Arjan en Aartje Paas, voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Met onze drie

kinderen, Rachel (2008), Thamar (2009) en Ethan (2012) hebben we twee jaar in Noord-Australië

gewoond en gewerkt. Daar vloog Arjan hulpverleners en goederen naar de afgelegen

gemeenschappen van de Aboriginal bevolking.

Begin 2014 zijn wij aan het werk gegaan bij MAF in Afrika, waar we gewerkt hebben in Oeganda en

Zuid-Soedan. Nu zijn we betrokken bij de start van een nieuw MAF-programma in Liberia. Naast de

zorg voor het gezin, geeft Aartje de kinderen homeschooling.

 

Liberia

Liberia ligt aan de westkust van Afrika en wordt begrenst door lvoorkust, Guinee en Sierra Leone. Het

grootste deel van de ca. 4 miljoen inwoners, leeft in armoede; gezondsheidszorg en onderwijs is op

vele plekken nauwelijks voor handen. Het land is zich aan het herstellen na twee burgeroorlogen,

waarbij ongeveer een kwart miljoen mensen zijn omgekomen. Daarnaast is er een grote aanwas van

vluchtelingen o.a. uit buurland Sierra Leone. De infrastructuur in het land is slecht en mede door de grote regenval,

zijn wegen vaak moeilijk of niet begaanbaar. Hulpverlenende organisaties hebben grote behoefte aan veilig vervoer in

Liberia. MAF wil hierbij helpen door shuttle vluchten aan te bieden naar afgelegen gebieden, voornamelijk in het

noordwesten van het land.

 

Thuisfrontcommissie

Een Thuisfrontcommissie (TFC) behartigt de belangen van de familie Paas.

De TFC vertegenwoordigt de achterban en bestaat uit vrienden, familie en leden van de

thuisgemeente die de uitzending van Arjan & Aartje ondersteunen.

De TFC zorgt voor de verzending van de nieuws brieven en is nauw betrokken bi] de pastorale zorg

en de fondsenwerving ten behoeve van de uitzending. Arjan & Aartje kunnen niet uitgezonden

worden zonder deze ondersteuning. Voor hen is het dus noodzakelijk dat er een grote groep mensen

is die betrokken is bi] hun uitzending.

 

Helpt u mee?

U helpt mee door te bidden voor Arjan & Aartje en hun kinderen. Gebedspunten worden in hun nieuwsbrief vermeld.

Daarnaast zijn zij voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de financiële steun van supporters.

 

U kunt supporter worden via www.maf.nl/paas. Elke Euro die u geeft komt volledig ten gunste van Arjan & Aartje

Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Eenmalige giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL52ABNA0476071356 t.n.v.

MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Paas.

Het CBF keurmerk garandeert de financiële integriteit van MAF Nederland.

 

Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen 's werelds grootste onafhankelijke

non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiénte en effectieve wijze tot

aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke

organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in

derde wereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen

rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te

lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.

 

Meer informatie over familie Paas vindt u op hun website: http://www.bushpiloot.nl. Hier kunt u zich

ook aanmelden voor hun nieuwsbrief.CBF-keurmerk

 

Free business joomla templates